Encyklopedie

Antikoagulační terapie a neuroaxiální analgezie/anestezie

>
Krvácení je obávanou komplikací všech
invazivních výkonů. Krvácení do páteřního kanálu po neuroaxiální (epidurální
nebo subarachnoidální) anestezii je jednou z nejzávažnějších komplikací,
které mohou anesteziologa v jeho profesionální kariéře potkat. Krvácení do
epidurálního prostoru z poraněných epidurálních žil probíhá zpočátku
nepozorovaně, ale jeho důsledky bývají fatální. Narůstající hematom
v uzavřeném prostoru páteřního kanálu může způsobit míšní kompresi a
ischémii. Nedojde-li k evakuaci hematomu do 6-8 hodin, hrozí vznik
paraplegie (18). Krvácení do subarachnoidálního prostoru je důsledkem poranění
radikulárních cév, které provázejí míšní kořeny. V důsledku ředění
mozkomíšním mokem je jejich poranění méně závažné.