Encyklopedie

Kombinovaná subarachnoidální a epidurální anestezie

>
Jde o kombinaci subarachnoidální a
epidurální anestezie ve snaze využít výhod obou metod. Kombinovaná metoda
umožní podání anestezie s rychlým nástupem, s možností účinné analgezie
v pooperačním údobí. Na trhu jsou rozličné přípravky tvaru soustředných či
paralelních jehel, nestejně dlouhých. Popsán je též způsob dvou samostatných
vpichů. Po detekci epidurálního prostoru je třeba nejprve provést punkci tvrdé
pleny s aplikací
anestetika a poté zavést epidurální katétr pro pooperační analgezii. Je třeba
dbát na to, aby otvorem ve tvrdé pleně nepoznán nepronikl katétr subarachnoidálně.