Encyklopedie

Premedikace u celkové anestezie pro císařský řez

>
K premedikaci před císařským řezem jsou užívány látky se sedativním, trankvilizačním, antiemetickým a vagolytickým účinkem,
event. v kombinaci s opioidy.

Fenothiaziny se již nedoporučují pro nevýhodný a-sympatolytický hypotenzivní účinek.

Benzodiazepiny sice pronikají velice
rychle placentární bariérou s rizikem útlumu plodu, přesto jsou
doporučovány k premedikaci pro císařský řez. Jejich účinek může být
v nouzi konvertován selektivním antidotem - flumazenilem.

Barbituráty jsou v předoperační
přípravě zcela nevhodné délkou účinku i ohrožením plodu (nedostupnost
antidota), indikace je omezena pouze pro případy, kdy není předpokládán porod
v nejbližších 12-24 hodinách.

V opioidové řadě je již obsoletní
morfin, vyvolávající silnou depresi plodu. Pethidin může být užit pro
nitrosvalovou premedikaci rodiček 30 minut před operací, nástup účinku dosahuje
vrcholu za 40-50 minut, tlumivý vliv na plod se dostavuje opožděně ve druhé až
třetí hodině po aplikaci. Při nitrožilním podávání převažuje aplikace opioidů
fentanylové řady (fentanyl, alfentanil), při problémech s dechovou
adaptací novorozence je možno užít antidotum naloxon.

Není chybou, pokud těhotná (vzhledem
k vedlejším účinkům většiny farmak) premedikaci nedostane.