Encyklopedie

Volba a vedení anestezie

>
Nejzávažnější výkony, často následující
po vaginálním porodu nebo po císařském řezu, vedeme v celkové anestezii
s tracheální intubací a s relaxací. Pooperační průběh bude nepochybně
pokračovat v úrovni resuscitační péče. Je možno pracovat i
s přípravky, které mají delší eliminační poločas.

Katétr kontinuální epidurální
analgezie/anestezie ponecháváme pro pooperační analgezii.

Nemusíme aktuálně respektovat pravidlo
nepodávat léky, které se vylučují do mléka, jako jsou např. opioidy. Ordinace
pro další průběh, popř. laktaci, dohodneme s operatérem-porodníkem a
s neonatologem.

V dalším průběhu šestinedělí, kdy se
jedná o výkony již v období stabilizace, se řídíme pravidlem volby
optimální anestezie s vyloučením látek, které přestupují do mléka u
kojících matek.

Celková anestezie: při úvodu do anestezie dáváme přednost
látkám s krátkým účinkem, potentním inhalačním anestetikům a opioidům rychle
degradovaným plazmatickou cholinesterázou (remifentanil), s kurarimimetiky
desaktivovanými Hofmannovou eliminací (atrakurium) nebo odbourávanými rovněž
plazmatickou cholinesterázou (mivakurium). Neužíváme hyperosmolální roztoky,
dbáme o dobrou hydrataci kojící nedělky.

Regionální/neuroaxiální anestezie: pokud lze, dáváme přednost periferním blokádám nervů a nervových svazků.
K epidurální a subarachnoidální anestezii pokud možno neužíváme opioidy.

Tokolýza: halotan inhalačně se nedoporučuje. Lze užít b2-sympatomimetikum ve spreji ve 2-3
dávkách, nežádoucím účinkem může být podpora tachykardie. Vhodnější je
nitroglycerin v dávce až 500 mg, jehož účinek nastupuje do 30-90 sekund po inhalaci z dávkovacího
spreje.

Informace o přípravcích: přestup látek je závislý na jejich vlastnostech. Z látek užívaných
k anestezii se citují:

 • • diazepam: jeho metabolity se do mateřského mléka
  vylučují, a dokonce se zde mohou kumulovat. Ovlivňují plod, vedou k jeho
  letargii, ke změnám v EEG, k poklesu tělesné hmotnosti, je zvýšené
  riziko novorozeneckého ikteru;
 • • midazolam je v mateřském mléce prokazatelný,
  ale klinický účinek na novorozence nebyl pozorován, takže se považuje za
  spolehlivý pro premedikaci;
 • • fentanyl v dávce 40-500 mg nemá za následek významnou hladinu u
  novorozence, jednorázová aplikace kojící matce se považuje za přípustnou;
 • • alfentanil se vylučuje do mléka, ale krátký
  biologický poločas nevede k ovlivnění novorozence;
 • • pethidin se rovněž vylučuje do mléka, ale
  v malém, nepodstatném množství;
 • • thiopental: jeho koncentrace je po úvodní dávce 4-5
  mg/kg t. hm. zanedbatelná;
 • • propofol po jednorázovém úvodu do anestezie matky
  vede k minimální koncentraci u novorozence a neovlivňuje jeho
  chování;
 • • metohexital, etomidát, ketamin: v literatuře
  nejsou přesvědčivé údaje;
 • • svalová relaxancia: o těchto látkách je známo minimum,
  podání kojící matce se považuje za nezávažné;
 • • halotan se vylučuje do
  mateřského mléka úměrně koncentraci;
 • • izofluran, enfluran, sevofluran, desfluran: dosud nejsou informace.