Encyklopedie

Námelové alkaloidy a jejich deriváty

>
Námelové alkaloidy a jejich deriváty
působí na adrenergních a-receptorech,
na serotoninergních a některých dopaminergních receptorech (4). Mají účinek
výrazně uterotonický, vyvolávají i kontrakci děložního hrdla a zabraňují jeho
rozvíjení, dilataci.

Ergometrin a metylergometrin mají velmi rychlý nástup účinku. Metylergometrin
se aplikuje v dávce 0,2 mg i.m., i.v. nebo přímo intramyometrálně (např.
při císařském řezu), dávku lze opakovat po 2-4 h. Nejvyšší jednotlivá dávka je
0,3 mg. Tyto látky se používají k medikaci ve III. době porodní, při
děložní hypotonii nebo atonii po porodu nebo potratu, při subinvoluci dělohy
v šestinedělí. K nežádoucím účinkům patří hypertenze (lze
antagonizovat chlorpromazinem), cefalea, palpitace, závratě, tinnitus, bolesti
břicha, průjem, dyspnoe, nauzea, emese. Kontraindikovány jsou
v těhotenství (mají abortivní účinek a jsou teratogenní), v I. a II.
době porodní, při sepsi , kardiovaskulárních chorobách, těžší hepatopatii a
nefropatii, při hypertyreóze a při přecitlivělosti na danou látku.

Ergotamin jako uterotonikum účinkuje pozvolněji, ale dlouhodoběji, při vyšších
dávkách může způsobit tetanickou kontrakturu myometria. Léčebně jej lze užít
při metroragii z porušení kontraktility myometria mimo těhotenství, při
krvácení v šestinedělí, při léčbě hemato/lochiometry a subinvoluce dělohy
v puerperiu. Ergotamin se obvykle dávkuje 1 mg 3x denně (i.m. nebo p.o.)
maximálně 1 týden, nejvyšší jednotlivá dávka je 2 mg, nejvyšší denní dávka je 4
mg. Kontraindikace jsou shodné jako u předchozích látek této skupiny, navíc se
nedoporučuje současné podávání s kortikoidy. V současné době není
tento přípravek v České republice registrován.