Encyklopedie

Tachyfylaxe

>
Tachyfylaxe je definována jako zkrácení
délky účinku a/nebo zmenšení segmentálního rozsahu blokády a/nebo snížení její
intenzity po opakované krátkodobé aplikaci stejných dávek lokálního anestetika
(Bromage) (1). Tachyfylaxe je známa nejenom u lokálních anestetik, ale i u
dalších látek, např. u nepřímo působících sympatomimetik, u atropinu,
histaminu, nitrátů. Její příčina není dosud objasněna, mechanismus vzniku se
bude pravděpodobně u různých látek lišit.

U lokálních anestetik byla tachyfylaxe
popsána v roce 1957 v souvislosti s jejich opakovaným podáváním
epidurálně. Tenkrát byla vysvětlena místním zánětem. Ale zánět je provázen zvýšením
prokrvení, což by muselo vést ke zvýšenému vstřebávání a tedy k vyšším
koncentracím lokálních anestetik v krvi. To se nepotvrdilo. Další studie v
60. letech vyloučily souvislost mezi nástupem tachyfylaxe a chemickou
strukturou lokálních anestetik (estery vs. amidy), jejich farmakologickým
profilem (látky s dlouhým vs. krátkým účinkem), způsobem podávání
(intermitentně nebo kontinuálně) nebo použitou technikou, resp. místem
aplikace.

Teorie o vzniku tachyfylaxe lze rozdělit
na farmakokinetické a farmakodynamické. Farmakokinetické teorie předpokládají
účast místního snížení pH v důsledku opakovaného podávání kyselých roztoků
lokálních anestetik (u amidů je pH 4,4-6,4, u esterů až 2,8), které vede ke
zvýšení jejich ionizovaného podílu, a tím k pomalejšímu průniku lokálních
anestetik do nitra nervů. Pokusy na zvířatech prokázaly rychlejší pokles
koncentrace lidokainu uvnitř nervového vlákna při opakované periferní blokádě.

Farmakodynamické teorie vysvětlují
tachyfylaxi např. vzestupem sodíkového gradientu na membráně nervového vlákna,
nebo změnou zpracování vzruchů vedených blokovanými nervy v míšních
kořenech. Tato hypotéza je podpořena pozorováním, že příměs opioidů
k lokálním anestetikům zabraňuje vzniku tachyfylaxe a že pro její vznik je
nutné spojení nervů s míchou (30).

Nově se uvažuje také o účasti oxidu
dusnatého na vzniku tachyfylaxe (31).

Při podezření na tachyfylaxi se
doporučuje použít jiné lokální anestetikum, případně k němu přidat alkalizující
přísadu.