Encyklopedie

Svalová relaxancia

>
Svalová relaxancia se používají k
usnadnění intubace a k zajištění optimálních operačních podmínek. Mají nízkou
rozpustnost v tucích a při fyziologickém pH jsou vysoce ionizovány, proto
procházejí špatně placentou.

Suxametonium v dávce 1 mg/kg i.v. podané
při císařském řezu nepronikne placentou. Jestliže jeho dávku zvýšíme na 2-3
mg/kg i.v., je již prokazatelné ve fetální krvi (včetně EMG změn u
novorozence). Dýchání novorozence však není negativně ovlivněno. Teprve masivní
dávky 10 mg/kg i.v. vyvolávají výraznou dechovou depresi novorozence (1).
Abychom mohli redukovat suxametoniem podmíněné svalové fascikulace, a tím i
snížit výskyt pooperačních svalových bolestí, je vhodné nejdříve podat
nedepolarizující svalové relaxancium v malých dávkách (tzv. prekurarizace). Z
důvodu bezpečnosti při císařském řezu podáváme relaxans po předchozí
preoxygenaci (1-2 minuty). U těhotných žen léčených sloučeninami magnézia je
prekurarizace kontraindikována, protože již malé dávky svalových relaxancií
mohou vést k výrazné relaxaci kosterních svalů, a proto k depresi dechu.

Nejčastěji užívanými nedepolarizačními
myorelaxancii v porodnictví jsou atrakurium a vekuronium. Při běžných
klinických dávkách není ovlivněno Apgar-skóre ani neuromuskulární chování
novorozence.
Svalová relaxancia se používají k
usnadnění intubace a k zajištění optimálních operačních podmínek. Mají nízkou
rozpustnost v tucích a při fyziologickém pH jsou vysoce ionizovány, proto
procházejí špatně placentou.

Suxametonium v dávce 1 mg/kg i.v. podané
při císařském řezu nepronikne placentou. Jestliže jeho dávku zvýšíme na 2-3
mg/kg i.v., je již prokazatelné ve fetální krvi (včetně EMG změn u
novorozence). Dýchání novorozence však není negativně ovlivněno. Teprve masivní
dávky 10 mg/kg i.v. vyvolávají výraznou dechovou depresi novorozence (1).
Abychom mohli redukovat suxametoniem podmíněné svalové fascikulace, a tím i
snížit výskyt pooperačních svalových bolestí, je vhodné nejdříve podat
nedepolarizující svalové relaxancium v malých dávkách (tzv. prekurarizace). Z
důvodu bezpečnosti při císařském řezu podáváme relaxans po předchozí
preoxygenaci (1-2 minuty). U těhotných žen léčených sloučeninami magnézia je
prekurarizace kontraindikována, protože již malé dávky svalových relaxancií
mohou vést k výrazné relaxaci kosterních svalů, a proto k depresi dechu.

Nejčastěji užívanými nedepolarizačními
myorelaxancii v porodnictví jsou atrakurium a vekuronium. Při běžných
klinických dávkách není ovlivněno Apgar-skóre ani neuromuskulární chování
novorozence.