Encyklopedie

Prostaglandiny

>
Prostaglandiny (PG) jsou nenasycené
20uhlíkaté mastné kyseliny. Podle změn na cyklopentanovém jádře se rozlišuje 5
skupin prostaglandinů, z nichž pouze 2 přirozené - PGF2a a PGE2 - působí v oblasti ženských reprodukčních orgánů (5). Prostaglandiny
jsou produkovány a zároveň rychle metabolizovány v místě svého působení,
tj. na buněčných membránách (v děloze, v plodovém vejci). Vylučovány
jsou močí, žlučí a stolicí. Jejich vlastnostmi jsou: pozitivní chronotropní a
ionotropní účinek, prostaglandiny skupiny E2 stimulují agregaci
trombocytů v ranné ploše, antagonizují hormonálně stimulovanou lipolýzu
v tukové tkáni, působí vazodilatačně a vyvolávají bronchodilataci, zatímco
PGF2a vyvolávají bronchokonstrikci a vazokonstrikci. Oba prostaglandiny působí
jako mediátory zánětu, vyvolávají kontrakce dělohy, indukují a urychlují zrání
děložního hrdla, zvyšují tělesnou teplotu, vyvolávají kontrakce hladké
svaloviny trávicího ústrojí, působí cytoprotektivně na sliznici žaludku,
inhibují míšní reflexy a výdej noradrenalinu, zvyšují průtok krve ledvinami,
zrychlují motilitu ureterů a močového měchýře, zvyšují nitrooční tlak,
způsobují miózu, hyperémii, permeabilitu a erytém kůže, epidermální
proliferaci, keratinizaci a vylučování histaminu.

Prostaglandiny lze aplikovat p.o., i.v.,
intramyometrálně, vaginálně a cervikálně nebo intraamniálně (4). Vzhledem
k výraznějším nežádoucím účinkům při celkovém podání se v současnosti
využívá převážně jejich lokální aplikace. Za účelem přípravy ("zrání") děložního
hrdla se používají endocervikálně nebo vaginálně aplikované gely s PGE2.
Při indukci porodu se aplikují vyšší dávky PGE2 v tabletách do
poševní klenby. Při intracervikální či extraamniální aplikaci mají být
iniciální dávky 3x nižší (5). Dávky se mohou opakovat při respektování
doporučené celkové dávky, ovšem za bedlivého kardiotokografického monitorování
plodu i stavu matky. Dávkování je nutné přizpůsobit individuální reakci těhotné
a snažit se podávat co nejnižší dávky, které ještě zajistí přiměřenou odpověď
děložní činnosti. 1 IU oxytocinu má shodnou účinnost jako 85 mg prostaglandinu E2, proto
dnes převažuje v běžné porodnické praxi při indukci/provokaci děložní
činnosti aplikace prostaglandinů. Přitom prostaglandin typu E2 je 8x
účinnější než F2a.

Dalšími indikacemi jsou indukce potratu
ve II. trimestru gravidity  a závažná poporodní  metroragie. Nežádoucí účinky
vycházející z charakteristiky prostaglandinů, byly popsány dříve.
Porodnické kontraindikace jsou obdobné jako u předchozích  uterotonik.

V klinické praxi se nejvíce
používají "přirozené" prostaglandiny E2 - nejčastěji dinoproston
(Prepidil® Gel) - ve formě gelu 0,5 mg cervikálně do celkové denní dávky
1,5 mg, ve formě vaginálních tablet s obsahem 3 mg účinné látky
v jedné tabletě, kdy se aplikuje 1/2-1 tableta do zadní klenby poševní a
dávku lze opakovat po 6 hodinách do celkové denní dávky 6 mg. Tato látka je
dále k dispozici ve formě perorálních tablet s obsahem 0,5 mg. Jinou
možností použití je intraamniální instilace roztoku 0,1 mg dinoprostonu a podle
reakce dělohy v odstupu 1-2 hodin další 0,2 mg této látky, v případě
potřeby je možno dávku za další 2 hodiny zopakovat. Konečně dinoproston je
možné aplikovat formou infúzního podání, v dávce 0,75 mg až maximálně 1,5
mg, rychlostí 1,5-4
mg/min. Derivát dinoprostonu,

sulproston, je selektivnější a má méně nežádoucích účinků. Sulproston se používá formou
infúzního podání, obvykle 500 mg v 250 ml infúzního roztoku rychlostí 100 mg/h, maximální rychlost infúze je 500 mg/h. Při nedostatečném účinku lze dávku
opakovat s odstupem 3-4 hodin do celkové denní dávky 1500 mg.

Prostaglandin typu F2a - dinoprost - lze použít také formou infúzního
podání, když dávku 0,5-1 mg lze opakovat až do vyvolání pravidelné děložní
činnosti, přičemž jednotlivá dávka nesmí překročit 1,5 mg. Jeho derivát karboprost
je významně účinnější, aplikuje se intramyometrálně v dávce 100-250 mg, v případě potřeby lze dávku
zvýšit až na 500 mg nebo
intramuskulárně 250 mg
s možností opakování v intervalu 2-3 h do maximálně 8 dávek (2).

Léčebně podaná uterotonika, a zejména
prostaglandiny, vyvolávají u rodičky oproti porodu bez farmakologického
ovlivnění vyšší intenzitu porodních bolestí. Proto ženám, u jejichž porodu jsou
uterotonika podána, by měla být v zájmu regulace porodního stresu
zajištěna i účinná analgetická pomoc, v optimálním případě epidurální
analgezie.