Cestování těhotných letadlem

Cestování těhotných letadlem - obrázek
Cestování těhotných letadlem - obrázek

V současné době se letecká doprava stává stále dostupnější pro širokou veřejnost a letadlo je zcela běžným dopravním prostředkem. Letecké společnosti se na vysoce konkurenčním trhu snaží maximálně vyjít vstříc nejrůznějším potřebám a požadavkům svých cestujících, mezi nimiž stále častěji vidíme těhotné ženy, děti a handicapované osoby.

Těhotné ženy, pokud nemají žádné zdravotní problémy, mohou bez jakéhokoliv omezení létat do 8. měsíce těhotenství. Od 34. týdne vyžadují České aerolinie (ČSA), ale i většina ostatních leteckých dopravců, potvrzení od lékaře o tom, že těhotná je schopna letu. Jedná se o speciální lékařské potvrzení/formulář MEDIF (Medical Information Form), které nesmí být starší 6 dnů před nástupem cesty. Pokud se žena tímto potvrzením neprokáže, má letecká společnost právo ji z dopravy vyloučit. MEDIF je potvrzení vystavované pro interní potřeby personálu ČSA. Do tohoto formuláře se zaznamenávají specifické zdravotní informace o cestujících, kteří vyžadují zvláštní péči (zejména podávání léků apod.). Tento formulář je k dispozici na všech obchodních místech ČSA.

Při odbavení k letu nabídnou pracovníci odbavovací přepážky těhotné ženě přednostní výběr místa v letadle. Doporučujeme usadit se například na sedadle v předních řadách nebo u uličky (blízkost toalet a větší flexibilita pohybu). Obecně platí pravidlo, že těhotné ženy nesmějí sedět u nouzového východu, aby byla v případě nutnosti umožněna co nejrychlejší evakuace cestujících.

Jaká pravidla by měly těhotné ženy během letu dodržovat?

Při delším sezení, zejména na dálkových letech, doporučujeme dlouho nesedět ve stejné poloze. Pro povzbuzení krevního oběhu a k zabránění rizika vzniku krevních sraženin v nohách a pánvi by se měly nejen těhotné ženy alespoň každou půlhodinu projít v uličce a protáhnout nohy a kotníky. Nohy si natáhněte do uličky a kruťte kotníky na obě strany. Nezapomínejte také na protažení prstů u nohou. ČSA vám ve svém palubním magazínu ČSA Review a na dálkových letech také v palubním videu pravidelně přináší seznam doporučených cviků.

Během letu je vzhledem k nižší vlhkosti vzduchu v kabině třeba také častěji a pravidelně pít. Proto dbejte na dostatek tekutin jak před nástupem do letadla, tak během letu. ČSA podávají na svých palubách jak občerstvení, tak nápoje zdarma. Výběr a množství občerstvení závisí na denní době a délce letu. O nápoj si však můžete požádat kdykoliv během letu, palubní personál je vám vždy k dispozici a rád vám vyhoví.

Na cestu letadlem je vhodné pohodlné oblečení a obuv. Střeva jsou během těhotenství pomalejší, akumuluje se v nich více plynů, kromě toho se také zvyšují otoky dolních končetin. Proto dávejte přednost volnému oblečení z přírodních vláken a pohodlné obuvi.

Nutno zmínit také teplotu v kabině letadla, která nebývá vždy v přední a zadní části trupu vyvážená. Cestujete-li v noci, nezapomeňte si s sebou do kabinového zavazadla přibalit teplejší oblečení. Letecký personál obvykle nabízí pro vaše pohodlí přikrývky a polštáře. Tato nabídka je ale vzhledem k danému počtu kusů na palubě omezená.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015