Choriocentéza

Choriocentéza - obrázek
Choriocentéza - obrázek

Choriocentéza je získávání klků choria k vyšetření. Choriové klky jsou geneticky identické s plodem. Vyvíjejí se dříve než plodová voda, takže jejich vyšetřením se získají cenné informace o chromozomech plodu ještě dříve než amniocentézou.

Choriocentéza (označovaná zkratkou CVS) se obvykle provádí pod kontrolou ultrazvukem kolem 12. týdne, tedy ještě předtím, než se zmnožila plodová voda a plodové vejce zaplnilo celou děložní dutinu. Provádí se z dvojí přístupové cesty: buď kanálem děložního hrdla, nebo vpichem přes břišní stěnu. Při odběru cervikálním kanálem se zavede plastikový nebo kovový katétr až k okraji placenty a odebere se několik klků. Druhá metoda je obdobou amniocentézy, odebírá se vzorek placentární tkáně. Nebezpečí vyvolání potratu po CVS je o něco vyšší (o 2 %) než riziko samovolného potratu. Výhodou CVS je, že výsledky jsou známy do 48 hodin.

Indikace choriocentézy:

  • skupina těhotných s rizikem plodu s Downovým syndromem,
  • diagnostika anomálií hemoglobinu a některých krevních chorob,
  • diagnostika některých dědičných chorob: cystické fibrózy, hemofilie, muskulární dystrofie a dalších.
 
Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015