Fetopatia diabetica

Fetopatia diabetica - obrázek
Fetopatia diabetica - obrázek

Plody diabetických těhotných (pokud glukózový metabolismus není upraven příslušnou léčbou) jsou ohrožené vysokým výskytem diabetických embryopatií 3krát častěji než u zdravých těhotných. Vedou k potratu nebo ke kongenitálním malformacím, zejména k vrozeným srdečním vadám.

Hyperglykemie, zvýšená tvorba růstového hormonu a hyperlipemie může vyvolat diabetickou fetopatii až u 80 % plodů diabetiček, 20 % prediabetiček – zatímco u zdravých těhotných jen v 5 %. Plody jsou velké (nad 4500 g), úměrně velká je i placenta. Přes makrosomii – objemnost – se novorozenci diabetických matek chovají jako nedonošení. Za 1 až 2 hodiny po porodu u nich klesá glykemie, neboť slinivka plodu byla adaptována na vyšší glykemii. Častěji se u nich vyskytnou dýchací obtíže.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015