Těhotenství A-Z - Porod

Porodní mechanismus - obrázek
Porodní mechanismus je způsob, jakým plod a jeho části procházejí porodními cestami. Je dán nutností, aby se plod přizpůsobil prostorovým poměrům porodních cest, zejména tvrdých porodních cest. Za fyziologických podmínek sleduje porodní mechanismus...
Břišní lis - obrázek
Břišní lis představují stahy svalů břišní stěny při bránici fixované po hlubokém vdechu. Tento stah rodička svojí vůlí ovládá. Stah vyvolá tlak na vnitřní břišní orgány a přenáší se i na dělohu. Správně použit před maximem děložní kontrakce zvýší...
Děložní stahy,  neboli kontrakce - obrázek
Děložní kontrakce jsou stahy děložních svalových vláken, mimovolné, na vůli nezávislé, dostavující se v intervalech, vyvolané zkrácením svalových buněk. Kontrakce je nutno odlišit od jiné vlastnosti elastických vláken – retrakce, schopnosti pasivně...
Porodní síly - obrázek
  Síly, které otevírají porodní cesty a vtlačují plod do porodních cest, jsou označovány jako “porodní síly”. Představují je stahy děložní svaloviny a tlak břišního lisu.     Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství a...
Pohyblivost a přizpůsobivost části plodu - obrázek
Hlavička je pohyblivá v krční páteři ve smyslu předklonu a záklonu i rotace (více než 90°). Hlavička se může prostorovým poměrům porodních cest tvarově přizpůsobit tím, že se lební kosti proti sobě posouvají ve švech, aniž se tím změní objem lební...
Plod zaujímá na konci těhotenství v děloze co nejmenší objem, má zhruba tvar elastického válce, v různých svých částech rozdílných rozměrů, pohyblivosti a přizpůsobivosti prostorovým poměrům porodních cest. Z porodnického hlediska je nejdůležitější...
Porodní cesty - obrázek
Porod je vypuzení plodového vejce z děložní dutiny porodními cestami, působením porodních sil. Při porodu se tedy uplatňují 3 faktory: dynamické porodní síly, porodní cesty jen částečně a pasivně se přizpůsobující, plod, pasivně dosti přizpůsobivý...
Průběh porodu - obrázek
  Vlastní porod probíhá ve třech fázích, ve třech porodních dobách: I. doba – otevírací II. doba – vypuzovací III. doba – k lůžku   Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství a dítěti, Galén, Praha 2009
Příjem v porodnici - obrázek
Těhotná žena přichází do porodnice s různě pokročilým porodnickým nálezem. Při příjmu je s ní sepsána anamnéza, která je založena do dokumentu, jenž se jmenuje porodopis. Do porodopisu se zapisují i některé údaje z těhotenské průkazky. Každé ženě je...
Cesta do porodnice - obrázek
Cesta do porodnice bývá někým přeceňována (několikatýdenní pohotovost manžela s plnou nádrží benzinu v automobilu a kufrem pomůcek pro porod v doprav­ním prostředku) a v jiných případech naopak podceňována (rodička přijíždí sama tramvají, protože...