Drogy a těhotenství

Drogy a těhotenství - obrázek
Drogy a těhotenství - obrázek

Pervitin, extáze, kokain či heroin jsou drogy, o kterých slyšíme denně v médiích. Ruku v ruce s užíváním drog přicházejí další extrémně rizikové faktory pro těhotenství, jako jsou infekční onemocnění matky (syfilis, AIDS, žloutenka typu B, C). Dívky a ženy, které podlehly drogové závislosti, velmi často žijí v naru­šeném sociálním prostředí. Bylo by naivní se domnívat, že těhotenství budou plánovat a podle toho regulovat příjem drogy. Pokud ale již těhotenství zjistí, tak by měly okamžitě vyhledat odbornou pomoc. V České republice již existují lékaři - porodníci, kteří se dokonce na obdobné případy specializují. Odborná péče o těhotnou narkomanku může snížit následky, které droga způsobuje dítěti již v děloze.

Je velmi kruté vidět novorozence, který má po porodu stejné abstinenční příznaky, jaké vidíme u dospělých.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015