Převedení na jinou práci (§ 239 Zákoníku práce)

Převedení na jinou práci (§ 239 Zákoníku práce) - obrázek
Převedení na jinou práci (§ 239 Zákoníku práce) - obrázek
  1. Koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako při dosavadní práci. Požádá-li těhotná žena pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.
  2. Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro matky do konce devátého měsíce po porodu a pro ženy, které kojí.
  3.  Dosahuje-li žena při práci, na niž byla převedena bez svého zavinění, nižšího výdělku než při dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle předpisů o nemocenském pojištění.

     

 Zákoník práce

 

Témata: