jména

V současné době se pro autologní transplantace využívají zejména kostní dřeň, pupečníková krev a periferní krev. V porovnání s kostní dření a periferní krví má pupečníková krev se svými krvetvornými kmenovými buňkami řadu předností a klinických...
Přehled onemocnění V klinické praxi se v současnosti z pupečníkové krve využívají především krvetvorné kmenové buňky. Vlastní pupečníkovou krev je možné využít u standardních diagnóz na tzv. autologní (vlastní) transplantaci, zejména u onemocnění...
Při léčbě některých závažných onemocnění je jedinou možností podání (transplantace) krvetvorných kmenových buněk od vhodného zdravého dárce. V danou chvíli je ideálním dárcem, v případě vhodné kompatibility, zdravý sourozenec. V případě maximálního...
Při porodu máte jedinečnou možnost nechat odebrat a uskladnit pupečníkovou krev Vašeho dítěte. Pupečníková krev obsahuje vzácné kmenové buňky, které se v současnosti využívají na léčbu mnohých závažných a život ohrožujících onemocnění. Moderní...