Encyklopedie

Anatomie dítěte

>
Plod, event. novorozenec může být:
eutrofický, hypotrofický, hypertrofický nebo dystrofický.

Na hlavičce plodu novorozence rozeznáváme
(obr. 2.5-10):

  • • šev šípový (sutura sagitalis) - spojení obou kostí temenních,
  • • šev věnčitý (sutura coronalis) - spojení kosti spánkové s kostí
    temenní,
  • • šev záhlavní (sutura lambdoidea) - spojení záhlavní kosti se zadními okraji
    temenní kosti,
  • • šev čelní (sutura frontalis) - spojení obou čelních kostí.

Velká fontanela (bregma) je tvořena
předním okrajem šípového švu ve styčném místě švu věnčitého a čelního. Má tvar
čtyřúhelníku.

Malá fontanela (lambda) je tvořena
styčným místem záhlavního švu se švem šípovým. Má tvar trojúhelníku.

Rozměry
hlavičky důležité pro porodní mechanismus (obr. 2.5-11 a 2.5-12)