Encyklopedie

Porodnické vyšetření, porodní nálezy

>
Zevní vyšetření slouží k posouzení typu pánve, ke změření pánevních rozměrů a ke
zhodnocení břišního svalstva. Zevní vyšetření dále umožňuje určit vztah
hlavičky plodu k rovině pánevního vchodu (obr. 2.5-21).

Vnitřní vyšetření:

 • • vedoucí bod představuje nejníže uložený bod na velké
  části plodu;
 • • porodní nádor je edém kůže a podkoží na hlavičce plodu,
  edém není ohraničený lebečními švy;
 • • naléhání malých částí plodu nebo pupečníku při
  zachovalém vaku blan;
 • • výhřez malých částí plodu nebo pupečníku po
  ruptuře vaku blan a odtoku plodové vody.

Vnitřní vyšetření umožňuje určit vztah
hlavičky plodu k rovině pánevního vchodu (obr. 2.5-21).

 

Plodová voda

Odtok plodové vody (ruptura vaku blan) se hodnotí z hlediska času, ve kterém
nastal odtok plodové vody, a dále podle místa, kde vznikla ruptura
vaku blan:

 • • předčasný - před nástupem děložních
  kontrakcí, před začátkem I. doby porodní;
 • • časný - v průběhu I. doby porodní;
 • • včasný - v průběhu II. doby porodní;
 • • vysoký - nad oblastí děložní branky, při
  zachování dolního pólu vaku blan;
 • • dvoudobý - nejdříve nastane vysoký odtok plodové
  vody a poté následuje sekundární odtok z oblasti dolního pólu vaku blan;
 • • falešný - výlev tekutiny mezi amniem a deciduou
  (hydrorrhoea decidualis).

Kvalita plodové vody se při zachovalém vaku blan a příznivém vaginálním nálezu posuzuje
amnioskopicky. Amnioskopie (obr. 2.5-22) je endoskopické vyšetření barvy
a kvality plodové vody.

Průkaz odtoku plodové vody se provádí
pomocí Temesváryho testu nebo mikroskopického vyšetření.

Zabarvení plodové vody:

 • • čirá nebo mléčně zkalená plodová voda -
  fyziologický nález;
 • • zelená barva je způsobena odchodem mekonia
  (obsah intestinálního obsahu plodu) - představuje proběhlou fetální hypoxii;
  čím je zabarvení více homogenní a tmavší, tím je delší odstup od hypoxické
  příhody, čím je obsah mekonia hustší (hrachová kaše), tím častěji se hypoxická
  příhoda opakovala a byla závažnější;
 • •  žlutá barva vyvolává
  podezření na Rh-izoimunizaci, avšak žlutavé zabarvení plodové vody může později
  navodit i malé množství původně zeleného mekonia;
 • • masové zabarvení vyvolává podezření na intrauterinní
  odumření plodu;
 • • hnědočerná plodová voda znamená intrauterinní
  odumření plodu.

 

Množství
plodové vody:

 • • polyhydramnion (zvýšené
  množství plodové vody, více než 2000 ml) vzniká buď zvýšenou tvorbou (např.
  stáza krve v placentě nebo v pupečníku), nebo poruchou resorpce
  (častěji u vrozených vývojových vad plodu) amniální tekutiny.
  Polyhydramnion bývá u vícečetných těhotenství. Při porodu způsobuje
  primárně slabou děložní činnost, možnost výhřezu malé části plodu nebo
  pupečníku a po porodu hrozí vyšší nebezpečí krvácení z důvodu děložní
  hypotonie;
 • • oligohydramnion (nedostatečné množství plodové vody, méně než 500 ml) je častým jevem při hypoplazii dělohy, při
  vývojových vadách plodu, při placentární insuficienci, při prodlouženém
  těhotenství nebo po odtoku plodové vody. Plod zaujímá nepřirozenou pozici,
  často nastává porucha držení, dále např. kongenitální luxace a pedes
  equinovari. Při porodu jsou děložní kontrakce vnímány bolestivěji;
 • • anhydramnion (žádná plodová voda) představuje ještě
  závažnější stav, způsobuje také děložní apozici, tj. těsné přilehnutí stěn
  dělohy k plodu.