Encyklopedie

Indukce porodu

>
Indukce porodu je umělé vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení těhotenství, a to
v případě, že svalovina dělohy je normotonická, nejsou přítomny děložní
kontrakce a je zachovaná plodová voda. Z hlediska času je pro indukci
porodu u životaschopného plodu považována hranice 23 týdnů + 1 den. U indukce
porodu mrtvého plodu je hmotnostní hranice 1000 g a více (určeno arbitrážně).

Provokace porodu je v české literatuře někdy používaný termín pro vyvolání děložních
kontrakcí v případech předčasného odtoku plodové vody u životaschopného
plodu.

Programovaný porod je indukce děložní činnosti v termínu porodu bez lékařské
indikace.

Preindukce porodu (priming, ripening) představuje iatrogenní přípravu děložního hrdla
v případě nepříznivého vaginálního nálezu před plánovanou indukcí porodu
("nezralé" děložní hrdlo). Je možné použít soubor metod, které vedou
k "rychlejšímu" zrání děložního hrdla (prosáknutí, zkrácení). Preindukce
zvyšuje senzibilitu myometria k působení vlastního indukčního preparátu.

Indikace k indukci porodu jsou:

 • • lékařské - riziko nebo patologie u matky a/nebo
  plodu, např. potermínové těhotenství ("přenášení"), předtermínový nebo
  předčasný odtok plodové vody (hrozící infekce u matky a/nebo plodu), diabetes
  mellitus matky, Rh-izoimunizace, preeklampsie, IUGR, mrtvý plod, anamnestická
  zátěž;
 • • sociální - např. geografické (obtížná dostupnost
  porodnického zařízení ap.) nebo psychologické důvody těhotné.

Kontraindikace indukce porodu jsou:

 • • absolutní - stav, kdy je kontraindikován vaginální
  porod, např. známky hypoxie plodu, kefalopelvický nepoměr, stav po
  rekonstrukčních operacích v malé pánvi, vrozené vývojové vady dělohy;
 • • relativní - známá přecitlivělost na oxytocin nebo
  prostaglandin (anamnéza), děloha s jizvou (nejčastěji po císařském řezu),
  "nezralé" děložní hrdlo.

Metody k indukci
porodu jsou:

 • • chirurgické - Hamiltonův hmat (digitální
  odloučení dolního pólu vaku blan od děložní stěny) nebo dirupce vaku blan
  (amniotomie, obr. 2.5-33), následuje vyplavování endogenních prostaglandinů
  z dolního segmentu a rozvoj děložní činnosti;
 • • mechanické - laminária rozšiřují hrdlo a způsobují
  zvýšení sekrece endogenních prostaglandinů, dnes prožívají renesanci některé
  typy metreurynterů;
 • • farmakologické - exogenní podání oxytocinu a
  prostaglandinů (obr. 2.5-34).

V praxi se používá celá řada
indukčních schémat, dosahuje se až 90% úspěšnosti.