Encyklopedie

Anatomie malé pánve

>
Roviny malé pánve:

 • • pánevní vchod - průběh roviny: ohraničuje linea terminalis;
 • • pánevní šíře - průběh roviny: rozhraní S2 a S3,
  středy spodiny obou acetabul, střed symfýzy;
 • • pánevní úžina - průběh roviny: dolní okraj symfýzy, spinae ischiadicae,
  sakrokokcygeální spojení;
 • • pánevní východ tvoří dvě téměř na sebe kolmo stojící roviny
  trojúhelníkového tvaru:
 • – přední trojúhelník: spojnice obou tuber ossis ischii, ramena stydkých kostí
  a arcus pubis,
 • – zadní trojúhelník: stejná základna, po straně ligg. sacrotuberalia, hrot
  kostrče.

Všechny roviny malé pánve se sbíhají
dopředu. Jejich průsečík se nachází vpředu před sponou a tvoří systém
konvergentních rovin (viz obr. 2.5-9).

 

Aby bylo možno odhadnout prostornost malé
pánve, uvádějí se rozměry (průměry) v jednotlivých rovinách. Jde o průměr
přímý (diameter recta) v sagitální rovině, průměr příčný (diameter
conjugata) ve frontální rovině a šikmý průměr (diameter obliqua).

 • • Pánevní vchod (obr. 2.5-5):

– přímý průměr - 11 cm,

– příčný průměr - 13 cm,

– šikmý průměr - 12 cm.

 • • Pánevní šíře (obr. 2.5-6):

– přímý průměr - 12 cm,

– příčný průměr - 12 cm.

 • • Pánevní úžina (obr. 2.5-7):

– přímý průměr - 11 cm,

– příčný průměr - 10,5 cm.

 • • Pánevní východ (obr. 2.5-8):

– příčný průměr - 11 cm,

– přímý průměr - 9,5 cm, po oddálení kostrče
11-11,5 cm.

Příčný průměr pánevního vchodu není
největší v geometrickém středu, ale cca 1,5 cm blíže promontoriu.

Pánevní
sklon

Pánev zaujímá při stoji fyziologický
sklon. Conjugata anatomica (spojnice horního okraje symfýzy s předním
okrajem promontoria) svírá s horizontální rovinou úhel okolo 60 stupňů
(inclinatio pelvis superior). Hrot kostrče leží kraniálněji než kaudální
okraj stydké spony a spojnice svírá s horizontálou úhel 10 stupňů
(inclinatio pelvis inferior). Pánevní sklon se měří kliseometricky.

Pánevní osa

Pánevní osa je představována spojnicí
všech středů přímých průměrů všech pánevních rovin. Pánevní osa tvoří dopředu
otevřený oblouk (obr. 2.5-9).