Encyklopedie

Poruchy ve III. době porodní

>
Poruchy ve III. době porodní se týkají
odlučování nebo vypuzování placenty.

Poruchy v odlučování lůžka:

  • • porušená děložní motilita:

– způsobena naplněným močovým měchýřem,

– následek protrahovaného porodu,

– nadměrně vnímaná porodní bolest;

  • • patologická placentární inzerce (obr. 2.5-23):

– placenta adhaerens - odlučovací
vrstva je sice fyziologicky v decidua basalis, ale vazivová septa jsou
ztluštělá (th.: lysis manualis placentae),

– placenta accreta - fyziologická
odlučovací vrstva není vytvořena, fixační placentární klky prorůstají až ke
svalovině (th.: hysterectomia),

– placenta increta - fixační
klky prorůstají hluboko do svaloviny (th.: hysterectomia),

– placenta percreta - fixační
klky prorůstají celou děložní stěnou (th.: hysterectomia).

Placenta accreta, increta a percreta se
navzájem klinicky neodliší, rozhoduje až histologické vyšetření preparátu
(děložní stěny po hysterektomii, která je u těchto placentárních patologií
indikována). Porodník se orientuje podle krvácení a zejména podle palpačního
nálezu.

 

Poruchy ve vypuzování lůžka: placenta incarcerata - spastická kontraktura vnitřní
branky, která brání porodu jinak odloučené placenty (th.: spazmolytika, při
neúspěchu lysis placentae manualis) po někdy velmi obtížné digitální dilataci
děložního hrdla.