Encyklopedie

Adaptační a kompenzační reakce plodu na sníženou dodávku kyslíku

>
Adaptační mechanismy:

 • • zvýšená afinita kyslíku
  k fetálnímu hemoglobinu, protože fetální hemoglobin má větší
  transportní schopnost pro kyslík díky posunu disociační křivky;
 • • tkáně plodu mají zvýšenou schopnost extrahovat kyslík z fetálního
  hemoglobinu;
 • • plod má zvýšenou tkáňovou rezistenci k acidóze.

Hlavním kompenzačním mechanismem
je redistribuce krevního oběhu neboli schopnost redistribuce minutového
srdečního výdeje, kdy je preferována dobrá oxygenace vitálně důležitých orgánů.
Dochází k selektivní vazokonstrikci v řadě fetálních tkání za
současné dilatace (a tedy lepší perfúze) krevního řečiště vitálně důležitých
orgánů.

Významné je snížení průtoku krve plícemi,
játry, slezinou, střevy a také ledvinami. Zvýšený průtok je u distresu naopak
prokázán u mozku, v koronárním řečišti a v nadledvinách. Udržuje
se průtok krve placentou, rovněž celkový srdeční výdej zůstává u lehčích poruch
stabilní a klesá teprve u závažnější hypoxie.

Důsledky distresu plodu jsou:

 • • snížená spotřeba kyslíku,
 • • bradykardie,
 • • snížení až vymizení pohybů plodu,
 • • anaerobní glykolýza, při níž dochází k hromadění laktátu, a tím ke
  vzniku metabolické acidózy.

Účelem těchto reakcí je zachovat neměnné
ty složky homeostázy, které jsou pro organismus životně důležité. Největší
nebezpečí z překročení limitů normálních hodnot těchto ukazatelů hrozí
plodu při cirkulačních poruchách v intervilózních prostorech. Důsledek
této poruchy je závislý na její intenzitě a rychlosti rozvoje a také na
časovém období ve vztahu k délce těhotenství. A tak v některých
případech mohou být spontánní potrat, předčasný porod, intrauterinní růstová
retardace, hypoxie plodu, jeho orgánové poškození či intrauterinní smrt plodu
důsledkem téže poruchy.

Přesáhne-li hypoxie kompenzační možnosti
plodu, dojde ke generalizované vazokonstrikci - tím klesá průtok a saturace
kyslíkem všech orgánů bez výjimky. Tato dekompenzace, která je provázena
hypoxickými orgánovými změnami a umbilikální acidémií, je klinickým projevem
asfyxie.

V krátké době pak následuje:

 • • finální bradykardie;
 • • hypotenze;
 • • hypoxicko-ischemické poškození mozku: u zralých plodů je zranitelnější
  parasagitální oblast a šedá hmota mozková, u nezralých plodů pak
  periventrikulární oblast a bílá hmota mozková - vzniká hypoxicko-ischemická
  encefalopatie, edém mozku. Rozlišuje se tzv. primární nekróza neuronů, která je
  způsobena energetickým selháním i nahromaděnou kyselinou mléčnou, a sekundární
  nekróza neuronů, kdy jsou komplexním mechanismem (přebytečné intracelulární
  kalcium aktivuje proteázy a lipázy) poškozeny buněčné membrány. Při reoxygenaci
  dochází k uvolnění kyslíkových radikálů, k poškození buněčných
  membrán a dále k uvolňování prostanoidů, které významně ovlivňují
  mikrocirkulaci;
 • • poškození parenchymových orgánů a systémová poškození (tab. 9.4-1);
 • • smrt plodu.