Encyklopedie

Hodnocení novorozence

>
Hodnocení
novorozence na porodním sále

Zhodnocení
novorozence bezprostředně po porodu spočívá v odhalení vážně deprimovaných
novorozenců s potřebou resuscitace a v časné detekci rizikových pacientů
vyžadujících zvláštní péči. Navazuje na prenatální sledování plodu, na jehož
základě spolu s anamnestickými údaji o matce a průběhu porodu můžeme
předpokládat průběh poporodní adaptace.

Historická
poznámka

Před
zavedením prvního systematického skórování v padesátých letech byl k
identifikaci asfyktického novorozence používán tzv. breathing time (čas od
porození hlavičky do prvního nádechu ) a tzv. crying time (čas do prvního
křiku). Předpokládalo se, že novorozenec, který začne dýchat velmi krátce po
porodu, je zdravý a nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Přestože většina těchto
novorozenců má uspokojivou poporodní adaptaci, pouhý začátek dýchání nemusí
znamenat zajištění dostatečné oxygenace. Tento čas nemůže tedy sloužit jako
indikátor následné péče. Pro utlumeného nebo asfyktického novorozence
vyžadujícího resuscitaci je rozhodující čas do nástupu pravidelného dýchání
(time to sustained respiration - TSR). TSR delší než 90 sekund odpovídá skóre 6
nebo méně podle Apgarové.