Encyklopedie

Resuscitace novorozence

>
Resuscitace je soubor výkonů
k okamžitému zajištění nebo obnovení základních životních funkcí -
dýchání, krevního oběhu a vědomí.

Podle literárních údajů (3, 5, 7) asi 10
% novorozenců vyžaduje po porodu specializovanou péči - popřípadě resuscitaci.
Jejich charakteristické příznaky můžeme rozdělit do čtyř skupin:

  • • neefektivní dechová aktivita,
  • • neefektivní dechová aktivita provázená cyanózou a bradykardií,
  • • přetrvávající cyanóza při dobré spontánní dechové aktivitě,
  • • poruchy dýchání způsobené primárně onemocněním svalů a CNS.