Encyklopedie

Udržování laktace

>
Časté kojení je nejefektivnější způsob
udržování laktace. Tím, že je v pravidelných intervalech uvolňován
prolaktin a aktivován ejekční reflex, je zabráněno abnormální dilataci alveolů
mlékem. Jestliže však dojde k větší distenzi mlékovodů, nejsou alveoly
schopny účinně vylučovat mateřské mléko a nadměrné bolesti prsů znemožňují
volné kojení. V důsledku toho dochází ke ztrátě inhibičního reflexu, který
zabraňuje uvolnění dopaminu z hypothalamu, a dochází k poklesu
alveolární aktivity při redukci mléčné sekrece.