Encyklopedie

Vyšetření při příjmu rodičky

>
Při příjmu rodičky se vedle zevního a
vnitřního porodnického vyšetření provádí vstupní kardiotokografie (CTG)
s minimálně 10minutovým záznamem. Pokud je zachován vak blan a branka o
průměru alespoň 2-3 cm, prosvětluje se plodová voda v oblasti dolního pólu
vaku blan amnioskopem a stanoví se její zbarvení.

Po příchodu rodičky na porodní sál lékař
průběžně sleduje jak stav rodičky, tak plodu. Předpokladem k určení
správných postupů je podrobná znalost vývoje porodního nálezu a rychlost
progrese porodního děje. Porodní nález je kontrolován ihned po příchodu rodičky
na porodní sál a lékař dále zajišťuje intermitentní kontroly porodního nálezu
podle potřeby, minimálně po 2-3 hodinách, a určuje případnou medikaci.