Encyklopedie

Distres plodu

>
Distres plodu (synonymum: hypoxie plodu)
je charakterizován poruchou transplacentární výměny plynů, a pokud není
korigován, hrozí neurologické poškození nebo smrt plodu.

V případě distresu plodu je ve
fetálním oběhu nedostatek O2 (hypoxémie) a nadbytek CO2
(hyperkapnie). Vzniká respirační acidóza, která vyvolává u plodu
kardiovaskulární změny. Plod se může dočasně přizpůsobit snížené dodávce
kyslíku využitím některých adaptačních nebo kompenzačních mechanismů.