Encyklopedie

Klinické projevy

>
Klinické projevy intrauterinní hypoxie
plodu jsou vlastně jen dva:

  • • změny frekvence srdečních ozev plodu a
  • • odchod mekonia (může být i u plodů neohrožených hypoxií).

Objektivní známkou hypoxie je acidóza.
Limitujícím faktorem umožňujícím přežití plodu (po určitou dobu)
v anaerobních podmínkách jsou jeho metabolické rezervy.