Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Choroby štítné žlázy v těhotenství - obrázek
V těhotenství je zjišťováno zvětšení (hypertrofie) štítné žlázy, pravděpodobně v důsledku zvýšené produkce hypofyzárního hormonu TSH (hormonu stimulujícího štítnou žlázu k tvorbě tyroxinu). Struma může zduřením vyvolat dechové obtíže a městnání krve...
Těhotenství po gynekologických operacích  - obrázek
Těhotné a rodičky s gynekologickou nebo porodnickou operací v anamnéze vyžadují v prenatální péči a při porodu zvláštní pozornost a sledování. Mají zásadně rodit v odborném ústavu. Po operacích na děloze: po císařském řezu, myomektomii (odstranění...
Novotvary rodidel v těhotenství - obrázek
Vaginální cysty se v těhotenství nezvětšují. Menší, skryté v poševních klenbách ani neruší průběh porodu. Větší, pokud by se mohly stát porodní překážkou, se vyprázdní punkcí. Naplní-li se znovu v šestinedělí, je vhodnější je chirurgicky odstranit....
Záněty vnitřních rodidel - obrázek
Záněty vnitřních rodidel v těhotenství jsou vzácné. Od 4. měsíce je dutina děložní uzavřená a vzestup infekce již není možný. Recidivy starších procesů jsou ojedinělé. Příznaky jsou stejné jako mimo gestaci. Při pravostranných bolestech je třeba...
Záněty zevních rodidel v těhotenství - obrázek
Zánětlivé onemocnění zevních rodidel v těhotenství jsou častá. Tkáně rodidel jsou překrvené, prosáklé a zánětlivá infekce se rychle šíří. Zánět zevních rodidel – vulvitida – projevující se zarudnutím kůže a sliznic zevních rodidel a svěděním bývají...
Vývojové anomálie a nepravidelnosti rodidel - obrázek
Hypoplazie vulvy, nedostatečný vývoj (vulva připomíná spíše dětskou), bývá pozorována spíše u neplodných žen. Pokud žena otěhotní, průběh těhotenství není ovlivněn. Za porodu se však hypoplastické měkké porodní cesty obtížně rozvinují a vznikají...
Tuberkulóza a těhotenství - obrázek
Tuberkulóza plic, která naštěstí není v současné mladé generaci rozšířena, není obvykle ve svém průběhu těhotenstvím ovlivněna jak u forem aktivních, tak inaktivních, pokud jsou řádně léčeny. Některé formy se dokonce v těhotenství zlepší v důsledku...
Virová onemocnění v těhotenství - obrázek
Rubeola – zarděnky – je virové onemocnění, u něhož jako u prvního byl prokázán teratogenní vliv. Onemocnění v prvním měsíci gravidity má za následek vývojové malformace u 40 až 60 % plodů, ve druhém měsíci u 20 %, ve třetím u 10 % a ve čtvrtém...
Zoonózy (antropozoonózy) - obrázek
Toxoplazmóza   je onemocnění vyvolané prvokem (Toxoplasma Gondii) žijícím v trávicím ústrojí koček, psů, králíků, ptáků, bravu a skotu, z nichž se na člověka přenáší, nejčastěji potravou. Výskyt je asi jednou na 1000 těhotenství. Je zjištěno,...
Infekční onemocnění v těhotenství - obrázek
Proti infekci není mateřský organismus ani plod v těhotenství chráněn. Placenta je zpravidla jen dočasnou bariérou proti průniku infekce k plodu a sama bývá také infekčním původcem poškozena. Mikroby, viry, ale i protilátky a bakteriální toxiny...