Encyklopedie

Průběh porodu

>

I. doba porodní (otevírací období) začíná pravidelnými děložními kontrakcemi a končí zánikem porodní branky,
kdy její průměr činí 10-11 cm (obr. 2.5-20).

 • Trvání I. doby porodní je:

u primipary 10-12 hodin,

u multipary 6-8 hodin.

 • I. doba porodní se dělí na dvě fáze:

1. fáze - do vytvoření porodní branky,

2. fáze - do zániku porodní branky.

II. doba porodní (vypuzovací období) začíná zánikem  porodní branky a
končí porodem plodu.

 

 • Trvání:

primipara 30-40 minut,

multipara 20-30 minut.

 • II. doba
  porodní se dělí na tři fáze:

1. fáze - sestup hlavičky na
pánevní dno,

2. fáze - rozpínání hráze,

3. fáze - prořezávání hlavičky.

III. doba porodní (k lůžku) začíná porodem plodu a končí porodem placenty a plodových obalů.

 • Trvání: cca 10-30 minut.
 • III. doba porodní se dělí na dvě fáze:

1. fáze - odloučení placenty,

2. fáze - vypuzení placenty.

Děložní
kontrakce (stahy děložní svaloviny)

Hodnocení děložních kontrakcí:

 • délka trvání,
 • intenzita,
 • mezikontrakční období.
 • Typy děložních kontrakcí:
 • Braxtonovy-Hiksovy kontrakce,
 • předzvěstné kontrakce (dolores praesagientes, poslíčci),
 • porodní kontrakce (dolores praeparantes, dilatující kontrakce),
 • děložní kontrakce s břišním lisem (labores ad partum),
 • děložní kontrakce ve III. době porodní (k lůžku),
 • poporodní děložní činnost.