Encyklopedie

Průběh porodu

>
I. doba porodní (otevírací období) začíná pravidelnými děložními kontrakcemi a končí zánikem porodní branky,
kdy její průměr činí 10-11 cm (obr. 2.5-20).

  • • Trvání I. doby porodní je:

– u primipary 10-12 hodin,

– u multipary 6-8 hodin.

  • • I. doba porodní se dělí na dvě fáze:

– 1. fáze - do vytvoření porodní branky,

– 2. fáze - do zániku porodní branky.

II. doba porodní (vypuzovací období) začíná zánikem  porodní branky a
končí porodem plodu.

 

  • • Trvání:

– primipara 30-40 minut,

– multipara 20-30 minut.

  • • II. doba
    porodní se dělí na tři fáze:

– 1. fáze - sestup hlavičky na
pánevní dno,

– 2. fáze - rozpínání hráze,

– 3. fáze - prořezávání hlavičky.

III. doba porodní (k lůžku) začíná porodem plodu a končí porodem placenty a plodových obalů.

  • • Trvání: cca 10-30 minut.
  • • III. doba porodní se dělí na dvě fáze:

– 1. fáze - odloučení placenty,

– 2. fáze - vypuzení placenty.

Děložní
kontrakce (stahy děložní svaloviny)

Hodnocení děložních kontrakcí:

  • • délka trvání,
  • • intenzita,
  • • mezikontrakční období.
  • Typy děložních kontrakcí:
  • • Braxtonovy-Hiksovy kontrakce,
  • • předzvěstné kontrakce (dolores praesagientes, poslíčci),
  • • porodní kontrakce (dolores praeparantes, dilatující kontrakce),
  • • děložní kontrakce s břišním lisem (labores ad partum),
  • • děložní kontrakce ve III. době porodní (k lůžku),
  • • poporodní děložní činnost.