Encyklopedie

Podání koncentrátu trombocytů

>

Indikace:

 • klinické známky krvácení z nedostatku trombocytů,
 • trombocytopenie méně než 10 × 109/l,
 • trombocytopenie více než 50 × 109/l kombinovaná
  s trombocytopatií,
 • DIC pouze tehdy, došlo-li k manifestnímu krvácení z nedostatku
  trombocytů a původní příčina je adekvátně léčena,
 • neonatální aloimunní idiopatická trombocytopenie, lze podat i trombocyty od
  matky dítěte, ale vzhledem k přítomnosti antitrombocytových protilátek
  přítomných v matčině plazmě je nutno koncentrát promýt,
 • kdy je trombocytů méně než 50 × 109/l a hodnoty koagulačních
  parametrů jsou hraniční,
 • operační výkony u Glanzmannovy trombastenie.

Kontraindikace:

 • trombotická trombocytopenická purpura (TTP),
 • idiopatická trombocytopenická purpura, pokud nejsou známky krvácení.